Scherm 1:

Hoofdscherm van Kernel for Outlook Duplicaten

Hoofdscherm van Kernel voor Outlook Duplicaten
Scherm 2:

Een taak maken in Kernel for Outlook Duplicaten

Een taak maken
Scherm 3:

Mappen selecteren voor het zoeken naar dubbele items

Mappen selecteren voor het zoeken naar dubbele items
Scherm 4:

Acties die kunnen worden uitgevoerd op dubbele items

Acties die kunnen worden uitgevoerd op dubbele items
Scherm 5:

Selecteer criteria voor het vinden van dubbele items

Selecteer criteria voor het vinden van dubbele items
Scherm 6:

Sla het rapport op aan het einde van de taak

Sla het rapport op aan het einde van de taak